Hướng dẫn thanh toán

Seoul Phone chưa có hình thức thanh toán trực tuyến qua website. Hiện tại chỉ thanh toán theo 2 hình thức sau:

  1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng
  2. Chuyển khoản qua ngân hàng
Scroll Up